r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Udostępnianie dokumentacji medycznej

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


1. Informacje dotyczące spraw związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu
    58 57 27 353.

2. Kopia dokumentacji medycznej jest wydawana:
−  Pacjentowi,
−  przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta,
−  osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia – na piśmie.

3. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy wypełnić poniższy wniosek:

   Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Druk wniosku jest dostępny również w Archiwum Szpitala, Kancelarii Szpitala, w pok. 1040 (Sekcja Statystyki, I piętro), Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Głównym oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Pediatrycznym.
4. Wnioski można składać w:
−     Archiwum Szpitala, Kancelarii Szpitala, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.30
−     SOR Głównym, SOR Pediatrycznym, przez wszystkie dni tygodnia, całą dobę

lub przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

lub zeskanowany wniosek wysłać pocztą elektroniczną na adres email: archiwum@ceynowahosp.com.pl
5. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na elektronicznym nośniku danych następuje wyłącznie:
−  po uiszczeniu opłaty w formie gotówkowej w Kasie Szpitala,
−  po uiszczeniu opłaty w formie bezgotówkowej (płatność kartą) w Kasie Szpitala,
−  po okazaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Szpitala: 43 1440 1101 0000 0000 0686 4236.
6. Obowiązująca wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest dostępna w Cenniku Szpitala w części pt. INNE.
7. Przed odbiorem dokumentacji prosimy o telefon pod numer 58 57 27 353.
8. Dokumentację medyczną można odebrać w Archiwum Szpitala (ul. dr. A. Jagalskiego 10, Wejherowo) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30.
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii