r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta

ODPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE


Informujemy, że w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie umożliwiamy Pacjentom skorzystanie z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii i okulistyki.

Zabiegi wykonywane są w terminie uzgodnionym z Pacjentem, w soboty.

 

Wykonujemy również zabiegi przeszczepienia flory jelitowej więcej informacji w zakładce Transfer flory jelitowej.

 

Zapewniamy najwyższy poziom świadczeń medycznych. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez doświadczonych lekarzy specjalistów.

Gwarantujemy kompleksową opiekę medyczną i pielęgniarską podczas pobytu w szpitalu.

 

Jesteś zainteresowany jednym z poniższych zabiegów?

1) Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 609 570 509 w godz. 7001400.

2) Umówimy Cię na wizytę kwalifikacyjną z lekarzem specjalistą w dogodnym dla Ciebie terminie.

3) Wszystkie badania wymagane do zabiegu zostaną wykonane na miejscu w ramach świadczenia.

4) Po zakwalifikowaniu do zabiegu ustalimy najbliższy możliwy termin zabiegu.

 

Zapraszamy na następujące płatne zabiegi:

USUNIĘCIE MIGDAŁKA GARDŁOWEGO
USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH I MIGDAŁKA GARDŁOWEGO
USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
DRENAŻ WENTYLACYJNY UCHA Z USUNIĘCIEM MIGDAŁKA GARDŁOWEGO
ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY
INIEKCJE DOSZKLISTKOWE LUCENTISU

Ceny zabiegów dostępne są w cenniku szpitala.


Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o. w Wejherowie został partnerem kampanii edukacyjnej "Wyjdź z kolejki. Rozważ zabieg odpłatny". Opis kampanii znajduje się w pliku poniżej.


 

USUNIĘCIE MIGDAŁKA GARDŁOWEGO – ADENOTOMIA

Na czym polega procedura

Operacja polega na usunięciu (ścięciu) przerośniętego migdałka gardłowego. Zabieg przeprowadza się głównie u dzieci, ze względu na samoistną inwolucję migdałka gardłowego, która rozpoczyna się w wieku pokwitania. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczną, ponieważ tylko taki rodzaj znieczulenia umożliwia właściwy wgląd w pole operacyjne oraz kontrolę krwawienia, ogranicza również stres u operowanego dziecka, zapobiega aspiracji krwi oraz fragmentów usuniętej tkanki do dróg oddechowych. Typową metodą operacji jest ścięcie przerośniętego migdałka gardłowego adenotomem. Krwawienie zwykle ustępuje samoistnie.

 

Typ znieczulenia

Znieczulenie ogólne z intubację dotchawiczną.

 

Jak się przygotować do zabiegu

Sam zabieg adenotomii nie wymaga szczególnego i uciążliwego przygotowania ze strony pacjenta i jego opiekunów.

Zabieg poprzedza konsultacja i kwalifikacja do zabiegu przeprowadzana przez specjalistę otolaryngologa oraz badanie ogólne pacjenta. Konieczne jest również pobranie krwi do badań laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, czas krwawienia i krzepnięcia).

Zabieg poprzedza również rozmowa z anestezjologiem, który ocenia pacjenta pod względem przeprowadzenia znieczulenia, ocenia ryzyko tego znieczulenia i wyjaśnia jego przebieg.

Pacjent przed zabiegiem musi być na czczo tj. wstrzymać się od przyjmowania wszelkich pokarmów i płynów na sześć godzin przed zabiegiem.

 


 

USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH – TONSILLECTOMIA

Na czym polega procedura

Zabieg polega na wyłuszczeniu migdalków podniebiennych z ich anatomicznej torebki znajdującej się pomiędzy łukami podniebiennymi.

Zabieg przeprowadza się zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych, jakkolwiek kryteria kwalifikacyjne w obu grupach wiekowych mogą się różnić. U dzieci zwykle usunięcie migdałków podniebiennych poprzedzane jest adenotomią, lub też wykonywane są oba zabiegi jednoczasowo.

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczną, ponieważ tylko taki rodzaj znieczulenia umożliwia właściwy wgląd w pole operacyjne oraz kontrolę krwawienia, ogranicza również stres u operowanego dziecka, zapobiega aspiracji krwi oraz fragmentów usuniętej tkanki do dróg oddechowych.

Typową metodą operacji jest wyłuszczenie raspatorem migdałków z nisz migdałkowych. Czasem konieczne jest uwolnienie zrostów, które wytworzyły się w przebiegu przebytych procesów zapalnych. Krwawienie zwykle ustępuje samoistnie lub podwiązuje się krwawiące naczynia rozpuszczalnymi szwami, bądź też elektrokoaguluje się miejsce krwawienia.

 

Typ znieczulenia

Znieczulenie ogólne z intubacją dotchawiczną.

 

Jak się przygotować do zabiegu

Sam zabieg tonsilektomii nie wymaga szczególnego i uciążliwego przygotowania ze strony pacjenta i jego opiekunów.

Zabieg poprzedza konsultacja i kwalifikacja do zabiegu przeprowadzana przez specjalistę otolaryngologa oraz badanie ogólne pacjenta. Konieczne jest również pobranie krwi do badań laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, czas krwawienia i krzepnięcia).

Zabieg poprzedza również rozmowa z anestezjologiem, który ocenia pacjenta pod względem przeprowadzenia znieczulenia, ocenia ryzyko tego znieczulenia i wyjaśnia jego przebieg.

Pacjent przed zabiegiem musi być na czczo tj. wstrzymać się od przyjmowania wszelkich pokarmów i płynów na sześć godzin przed zabiegiem.

 


 

OPERACJA ZAĆMY – INFORMACJA DLA PACJENTA

Operacja zaćmy polega na usunięciu własnej, zmętniałej soczewki i wszczepieniu w to miejsce sztucznego implantu soczewkowego.

Operację przeprowadza się z wykorzystaniem najnowszej generacji fakoemulsyfikatora amerykańskiej firmy Alcon, przy wykorzystaniu jedynego w Polsce Północnej mikroskopu operacyjnego szwajcarskiej firmy Leica, dysponującego unikalnymi możliwościami projekcji obrazu dla operatora. Fakoemulsyfikacja pozwala na wprowadzenie do wnętrza gałki ocznej poprzez mikro-cięcie o długości 2,7 mm głowicy ultradźwiękowej, która dokonuje rozbicia zmętniałej  soczewki, oraz odessania powstałych mas soczewkowych.

Przez ten sam port dokonuje się wprowadzenia sztucznej soczewki zwijalnej, która rozkłada się we wnętrzu operowanego oka.

W tej technice operacyjnej nie zakłada się szwów, co pozwala na skrócenie rekonwalescencji.

Korzystając z różnych rodzajów sztucznych soczewek, można dokonać podczas operacji korekty istniejącej wcześniej wady wzroku, astygmatyzmu, czy zachować ostrość wzroku do dali i bliży.

Zabieg w większości przypadków odbywa się w znieczuleniu miejscowym w asyście lekarza anestezjologa. W sytuacjach szczególnych, możliwe jest przeprowadzenie operacji w pełnym znieczuleniu.

Wykonujemy operacje zaćm powikłanych, takich jak: wrodzone, pourazowe, cukrzycowe, chorych jednoocznych, po zabiegach witrektomijnych, z jaskrą, z wysoką krótkowzrocznością, nadwzrocznością.

Dokonujemy wtórnych implantacji sztucznej soczewki.

Operacje wykonują wyłącznie specjaliści z wieloletnim stażem mikrochirurgicznym.

Oddział dysponuje pełnym wsparciem pełnoprofilowego szpitala specjalistycznego, co zapewnia bezpieczeństwo operowanych u nas chorych.

 


 

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE LEKÓW LUCENTIS LUB EYLEA – INFORMACJA DLA PACJENTA

Iniekcje doszklistkowe, są to zabiegi o charakterze minimalnie inwazyjnym, polegające na podaniu leków Lucentis lub Eylea do wnętrza gałki ocznej w formie zastrzyku. Ich działanie polega na hamowaniu wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie tkanki oka oraz cofaniu obrzęku siatkówki.

Nieprawidłowe naczynia krwionośne tworzą się pod wpływem m.in. naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i powodują powstawanie obrzęków oraz krwotoków w obrębie plamki. Leki te blokują czynnik wzrostu naczyń (VEGF) i cofają zmiany siatkówkowe.

Kwalifikacja pacjentów do tego rodzaju terapii odbywa się na podstawie badania okulistycznego, uzupełnionego o wykonanie angiogragii fluoresceinowej i badania OCT.

Obecnie wskazaniami do leczenia są:

- wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem;

- cukrzycowy obrzęk plamki;

- zamknięcie naczyń żylnych siatkówki;

- neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu wysokiej krótkowzroczności.

Procedury wykonywane są przez lekarza specjalistę, w warunkach sali operacyjnej z zachowaniem zasad aseptyki, po miejscowym znieczuleniu oka za pomoca kropli.

Wstrzyknięcia powtarza się w odstępach 4–6 tygodniowych, zaleca się co najmniej trzy iniekcje. Po tym czasie wyniki leczenia zostają poddane ocenie i ustalany jest kierunek dalszego postępowania – obserwacja pacjenta lub kolejne iniekcje lub jeśli brak jest zadowalających efektów terapeutycznych – decyzja o zakończeniu leczenia.

Opisywana terapia może być stosowana niezależnie od wieku, a także w odróżnieniu od innych metod, także u pacjentów z bardzo niską ostrością wzroku.

Iniekcje doszklistkowe pozwalają na poprawę stanu miejscowego siatkówki, oraz czynności plamki, co skutkuje poprawą ostrości wzroku lub jego stabilizacją.

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii