r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Programy edukacji zdrowotnej

PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ


1. Inicjatywa „Szpital Przyjazny Dziecku"

2. ABC karmienia piersią

 

INICJATYWA „SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU”

Wprowadzenie

 • „Szpital Przyjazny Dziecku” w pełni realizuje dokument opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) pt. „Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią – szczególna rola placówek służby zdrowia”, znany jako „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią”.
 • Karmienie piersią jest jedynym prawidłowym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci zapewniającym im optymalny stan zdrowia i rozwój.
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią w pierwszych sześciu miesiącach po urodzeniu. Powinno ono być kontynuowane w okresie wprowadzania żywności uzupełniającej do drugiego roku życia i dłużej.
 • W „Szpitalu Przyjaznemu Dziecku” przestrzegane są zalecenia „Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”.

Zasady postępowania majce na celu ochronę, propagowanie i wspieranie karmienia piersią:

 • Personel medyczny opiekujący się ciężarnymi, matkami i ich dziećmi jest przeszkolony w realizowaniu zasad sprzyjających karmieniu piersią i wyraża pozytywny stosunek do karmienia naturalnego.
 • Na podstawie rzetelnej wiedzy uświadamiamy matkom jak ważne dla optymalnego stanu zdrowia dziecka jest karmienie naturalne oraz pomagamy w podjęciu świadomej decyzji o sposobie karmienia dziecka.
 • Informujemy matki o korzyściach płynących z karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia sprzyjającemu utrzymaniu laktacji na poziomie odpowiadającym potrzebom dziecka i przekazujemy informacje na temat ryzyka karmienia sztucznego. Polecamy literaturę na temat karmienia piersią, udostępniamy ulotki oraz inne materiały edukacyjne.
 • W Sali Porodowej zapewniamy rodzącej komfort psychiczny i fizyczny. Przy porodzie mogą być obecne osoby bliskie rodzącej.
 • Bezpośrednio po urodzeniu umożliwiamy matce kontakt z noworodkiem „skóra do skóry” . Pomagamy matce rozpocząć karmienie:
  –   po porodzie fizjologicznym w okresie 2 godz.
  –   po cięciu cesarskim i porodzie zabiegowym, natychmiast po odzyskaniu zdolności do nawiązania świadomego kontaktu z dzieckiem.
 • Uczymy matki jak należy karmić piersią i utrzymać laktację, także w sytuacjach kiedy będą oddzielone od noworodków. Zapoznajemy matki z prawidłowymi pozycjami do karmienia, uczymy technik odciągania pokarmu i zasad jego przechowywania.
 • Nie dokarmiamy i nie dopajamy noworodków niczym innym poza pokarmem kobiecym z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych – na pisemne zlecenie lekarza.
 • Stosujemy system rooming-in umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem od urodzenia do wypisu we wspólnym pokoju. Dziecko może zostać oddzielone od matki tylko na podstawie wskazań medycznych. Matce wyjaśniamy przyczynę takiego postępowania.
 • Zachęcamy i ułatwiamy karmienie piersią „na żądanie” uwzględniające potrzeby matki i dziecka. Nie ograniczamy częstości karmień i czasu trwania karmienia.
 • Nie podajemy smoczka niemowlętom karmionym piersią.  Niezbędne dokarmianie prowadzimy za pomocą metod alternatywnych nie zaburzających mechanizmu ssania.
 • W naszym Szpitalu obowiązuje zakaz reklamy sztucznych mieszanek mlecznych, butelek, smoczków, kapturków ochronnych na brodawki sutkowe.
 • Po wypisie ze szpitala zapewniamy matce całodobową pomoc personelu medycznego w zakresie karmienia piersią poprzez porady telefoniczne lub osobiste; porady Położnej Laktacyjnej oraz w Grupie wsparcia matek Karmiących Piersią.

 


 

ABC KARMIENIA PIERSIĄ

Zasady prawidłowego karmienia:

 1. Karmić często, przynajmniej 8 razy w ciągu doby, według potrzeby.
 2. Utrzymać nocne karmienia.
 3. Przez pierwsze 6 miesięcy karmić wyłącznie piersią.
 4. Nie stosować smoczków (również do uspokojenia), kapturków ochronnych na brodawki sutkowe.
 5. Karmić piersią nawet jeśli matka lub dziecko zachorują.
 6. W drugim półroczu należy rozszerzyć dietę dziecka.
 7. Starać się utrzymać karmienie piersią do drugiego roku życia lub dłużej.

Kompletny poradnik ABC karmienia piersią w formacie pdf – tutaj.


© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii