r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Prawa pacjenta

PRAWA PACJENTA


Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi prawami pacjenta.


    INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA

  INFORMATION ON PATIENTS RIGHTS

   INFORMATIONEN UBER DIE PATIENTENRECHTE

INFORMATION_ON_PATIENTS_RIGHTS_RUSSIAN

    INFORMACJA O PRAWACH DZIECKA

     ZESPÓŁ ETYCZNY - Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

 

 


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 8 czerwca 2017r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. 2009.52.417 z późn. zm.)

 

  USTAWA Z DN. 8 CZERWCA 2017r.

 

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii