r. Imieniny:
A A A
Gazetka Szpitalna - Kalendarium


Grudzień 2009

Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn i Pielęgnacji Stomii – konferencja

Na początku grudnia br. Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn i Pielęgnacji Stomii zorganizował konferencję dla pielęgniarek pracujących w Domach Seniora i pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych z powiatu wejherowskiego, której celem było wystandaryzowanie przekazywania informacji o pacjentach z odleżynami, dopracowanie wspólnego stanowiska w zakresie profilaktyki i leczenia ran oraz dzielenie się doświadczeniami z codziennej pracy. Obecnie głównymi zadaniami zespołu są: ewidencja hospitalizacji pacjentów,  nadzór nad leczeniem odleżyn i nadzorowanie ich pielęgnacji, nadzór i przeprowadzanie audytów dotyczących jakości pielęgnacji, opracowywanie i doskonalenie standardów profilaktyki i leczenia odleżyn, nadzór na dokumentacją; opiniowanie wskazówek dotyczących postępowania z pacjentami wypisywanymi z oddziałów oraz współpraca z POZ, DPS oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w tematyce odleżyn. Spotkanie było konieczne, ponieważ w obliczu zmian demograficznych społeczeństwo nasze starzeje się  i z każdym rokiem rośnie liczba pacjentów przyjmowanych z odleżynami. Istnieje więc pilna potrzeba wypracowania modelu współpracy pomiędzy lecznictwem zamkniętym i otwartym.

Grudzień 2009

Zakład Diagnostyki Obrazowej – dary od WOŚP

W ramach podziału środków zebranych podczas XVII finału WOŚP przyznano nam sprzęt diagnostyczny dla dzieci. Na początku przyszłego roku do Pracowni Radiologicznej Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala trafi wysokiej klasy aparat USG, który umożliwi m.in. szybszą diagnostykę onkologiczną zgodnie z założeniami finału fundacji.

Oddział Ortopedii – szkolenia, konferencje

Zespół lekarzy Oddziału Ortopedii – M. Lewandowski, T. Monkiewicz, I. Olszaniec – Kozakiewicz, B. Gałecki – podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w ostatnim półroczu br. w największych ośrodkach uniwersyteckich za granicą:  w Europie – we Francji, w Szwajcarii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Nieustanne zdobywanie wiedzy i doświadczenia szczególnie w zakresie nowoczesnych alloplastyk stawu kolanowego i biodrowego oraz zaopatrywania urazów ręki na światowym poziomie pozwala zachować najwyższy poziom opieki medycznej w Oddziale Ortopedii naszego szpitala.

Oddział Pediatrii – sprzęt medyczny

Gmina Miasta Redy jeszcze wiosną podjęła decyzję o przekazaniu Szpitalowi dotacji na zakup sprzętu medycznego – inhalatorów pneumatycznych do podawania leków wziewnych.. Na początku grudnia br. sprzęt trafił na Oddział Pediatrii.

Listopad 2009

Pielęgniarki  z pomocą – walka z białaczką

W dniu 25 listopada 2009r.  w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni miała miejsce akcja fundacji DKMS Polska (Baza Dawców Komórek Macierzystych) poszukiwania dawców szpiku kostnego – Marynarka Wojenna przeciw białaczce. Pielęgniarki z naszego szpitala już po raz drugi uczestniczymy w tej inicjatywie. Rejestracja potencjalnych dawców trwała kilka godzin, a zgłosiło się kilkaset osób, którzy chcieli pomóc ludziom chorym na białaczkę. We wrześniu br. marynarze wsparli podobną akcję organizowaną w Wejherowie. Zarejestrowało się wówczas 1394 potencjalnych dawców.

Oddział Ortopedii – chirurgia ręki

Od roku 2010 lekarze ortopedzi stosować będą u pacjentów protezy ścięgien i alloplastyki małych stawów ręki i stopy mających zastosowanie w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń zginaczy oraz zniszczenia stawów w ręce pourazowej i reumatoidalnej. Niedawno sukcesem zespołu medycznego zakończyła się operacja po amputacji urazowej kciuka prawej ręki u 24-letniego pacjenta, który zaopatrzony został przez dr I. Olszaniec – Kozakiewicz. Pani doktor wykonała  wielotkankową rekonstrukcję (ścięgien, naczyń, nerwów i kości). Mamy nadzieję, że szczęśliwie uratowany kciuk umożliwi sprawne funkcjonowanie ręki tak młodej osobie. Kolejny przypadek – pokrycia płatem uszypułowanym częściowo amputowanego palca wskazującego po urazie piłą  tarczową – również zakończył się sukcesem , co uchroniło chorą przed kalectwem i utratą kciuka. W tym roku wykonano blisko 400 zabiegów z  zakresu chirurgii ręki.


Jakość – certyfikaty jakości

Szpital bez bólu
Wiosną tego roku Dyrekcja Szpitala powołała Zespół ds. wdrożenia i utrzymania programu Szpital bez bólu. Pretendując do tego tytułu zobowiązaliśmy się do wprowadzenia wysokich standardów leczenia bólu pooperacyjnego. Pracy było dużo – równie wielka jest satysfakcja, gdy już wiemy, że zostaliśmy rekomendowani do certyfikatu. Otrzymaliśmy dokument potwierdzający tę wysoka ocenę.

 Szpital przyjazny dziecku

Postaraliśmy się również o reocenę w zakresie utrzymania certyfikatu Szpital przyjazny dziecku, w tym celu we wrześniu tego roku powołano Zespół ds. wspierania karmienia piersią, na którego barkach spoczęła odpowiedzialność spełnienia założeń certyfikacyjnych. I w tej dziedzinie – sukces! W 1990r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę Szpitala Przyjaznego Dziecku, której celem jest  przywrócenie prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym świecie Szpitale (m.in. 10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią – promocja karmienia naturalnego). W Polsce są obecnie 83 Szpitale Przyjazne Dziecku.

SOR – nowoczesny ambulans P

Wieczorem 30 listopada br. na pierwsze wezwanie wyruszyła nowo pozyskana dla SOR karetka P marki Mercedes Benz Sprinter 316 CDI. Jeszcze w zeszłym półroczu w czerwcu Urząd Marszałkowski w Gdańsku podpisał ze Szpitalem umowę na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem . Czerwcowa umowa gwarantowała przekazanie szpitalowi kwoty 34 tys. zł, co stanowiło 10% wartości inwestycji (jako wkład własny), natomiast 85% kosztu całkowitego pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR, którego celem jest m.in. finansowanie inwestycji (tworzenie infrastruktury, zakup sprzętu, pomoc techniczna), w celu korygowania dysproporcji w dynamice rozwoju wybranych  regionów. Szpital z własnego konta przekazał pozostałe 5% wartości (koszt własny 17 tys. zł). W taki oto sposób SOR został dysponentem  nowoczesnego ambulansu sanitarnego, który znacząco podnosi jakość usług w zakresie medycyny ratunkowej. 

Oddział Ortopedii – artroskopie

W ostatnim czasie zespół lekarzy ortopedów  wykonał artroskopie stawu skokowego, a w przyszłym roku lekarze planują wykonanie artroskopii stawu barkowego i biodrowego. Do końca roku 2009 łączna liczba wykonanych zabiegów artroskopowych wyniesie ok. 100.  Są to zabiegi mało inwazyjne i bardzo przyjazne pacjentom, ponieważ niewielkie tylko nacięcia w okolicy stawu umożliwiają precyzyjną diagnostykę, a miniaturowe narzędzia chirurgiczne pozwalają na usuniecie zmian patologicznych, zaś cały zabieg gwarantuje komfortowy i szybszy powrót pacjenta do zdrowia, co ma niebywałe znaczenie u ludzi młodych.


Oddział Ortopedii – ekstraliga koszykówki

W Oddziale Ortopedii znajdujemy lekarza z pasją pozazawodową oraz z prestiżową pozycją w pasji. Mamy lekarza ekstraligi drużyny koszykarskiej ASSECO PROCOM Gdynia, który jako jedyny posiada licencję euroligi – to dr Bartłomiej Gałecki. 

Oddział Ortopedii – endoprotezy najnowszej generacji

Oddział Ortopedii naszego szpitala jako jeden z trzech ośrodków w Polsce zakłada nowoczesne przynasadowe protezy bioder. Zespół lekarzy dysponuje obecnie bardzo szeroką gamą protez stawu biodrowego i kolanowego stosowanych tylko w nielicznych ośrodkach w kraju, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane u bardzo młodych pacjentów. Obecnie Zespół ortopedów przygotowuje się do zastosowania najwyższej generacji protezy stawu biodrowego  BMHR. Wkrótce Ordynator Oddziału – dr Marek Lewandowski, spotka się w Birmingham z prof. Mc Minn’em, ojcem i twórcą tych wyjątkowych alloplastyk, aby wymienić doświadczenia w tym zakresie.

Szpital – remont  podjazdu do SOR

Od końca października trwa modernizacja podjazdu na estakadzie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki na realizację przebudowy przekazał Urząd Marszałkowski w Gdańsku w ramach projektu Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia (368 tys. zł, w tym za 26 tys. zł na naprawę elewacji i wymianę drzwi zewnętrznych w pawilonie łóżkowym). Na razie nieco utrudniona jest komunikacja w okolicy wewnętrznej drogi dojazdowej do szpitala, jednak zakończenie prac powinno nastąpić jeszcze w tym roku i przynieść satysfakcjonujący efekt.

Październik 2009

BLS (Basic Life Suuport) – szkolenie z pierwszej pomocy

W połowie października ukończył się już drugi cykl szkoleń dla pracowników szpitala z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pracownicy Zespołów Wyjazdowych SOR przybliżyli temat i nauczyli uczestników szkolenia prawidłowego postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo – oddechowa i ciało obce w drogach oddechowych) u dorosłych i u dzieci. Zajęcia były nie tylko ciekawe i praktyczne, ale też prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze. Szkolenia te mają również charakter otwarty dla podmiotów zewnętrznych. Do tej pory (od kwietnia do listopada br. ) odbyły się cztery edycje szkoleń. Koordynatorem  szkoleń jest dr K. Gawrych. Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni SOR. Celem szkoleń jest przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy. Program szkolenia obejmuje m.in. informację o regulacjach prawnych dotyczących udzielenia pierwszej pomocy i organizacji systemu ratownictwa w Polsce, zasady bezpieczeństwa podczas działań ratunkowych, teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z osobą nieprzytomną, a także zasady postępowania w przypadku obrażeń poszczególnych części ciała, podejrzenia zawału mięśnia sercowego, stanów nagłych w cukrzycy, napadu drgawek, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, zadławienia i zasady pierwszej pomocy w przypadku tonięcia.

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy– I etap tworzenia nowoczesnej pracowni bronchoskopowej

W połowie października do Pracowni bronchoskopowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy naszego szpitala trafił nowoczesny procesor do bronchofiberoskopu (koszt: łącznie ok. 85  tys. zł współfinansowany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Starostwa Powiatowego w Wejherowie). Zakup ten jest I etapem  budowy nowoczesnego toru wizyjnego, który umożliwi zespołowi medycznemu diagnostykę pulmonologiczną XXI wieku, m.in. podniesienie wykrywalność chorób nowotworowych. Dzięki temu już teraz lekarze otrzymują obraz wysokiej rozdzielczości, z możliwością obserwacji zmian w świetle spolaryzowanym, urządzenie wykazuje większą czułość diagnostyczną. Mamy nadzieję, że do połowy roku 2010 sfinalizujemy modernizację Pracowni bronchoskopowej, a krótko po zakończeniu prac remontowych doposażymy ją w kompletny sprzęt adekwatny dla wysokich standardów diagnostyki pulmonologicznej.

Zakład Rehabilitacji

W połowie października br. miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu dla Zakładu Rehabilitacji naszego szpitala sfinansowanego ze środków Starostwa powiatowego w Wejherowie (70 tys. zł. Zakład Rehabilitacji poszerzył zakres usług medycznych o krioterapię, naświetlenia o działaniu biostymulacyjnym nowoczesną laseroterapię, terapię ultradźwiękową i polem magnetycznym oraz  leczenie prądem TENS. Zakupiono również lustro korekcyjne i drabinkę do kinezyterapii. Jesteśmy przekonani, że obecnie gwarantujemy naszym pacjentom europejski standard rehabilitacji.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – sprzęt medyczny

W połowie października do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego szpitala trafił nowy sprzęt medyczny – drugi już respirator domowy  (koszt ok. 18  tys. zł współfinansowany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Starostwa Powiatowego w Wejherowie). Sprzęt jest bardzo komfortowy dla pacjenta – cichy, bezpieczny, doskonale współpracuje z resztkowym oddechem pacjenta. Respirator przeznaczony jest dla szczególnej grupy pacjentów, których stan nie wymaga już hospitalizacji, ale niezbędna jest wentylacja oddechowa wspomagana respiratorem. Respirator taki  może służyć pacjentowi nawet do 10 lat.

Pracownia endoskopowa – sprzęt medyczny

W połowie października do Pracowni endoskopowej naszego szpitala trafił nowy sprzęt medyczny – myjnia dwustanowiskowa, gastroskop i sprzęt do diatermii – sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ( ok. 250tys. zł). Kolejny raz poszerzamy zakres usług w Pracowni endoskopowej. 

Październik 2009

Oddział Chorób Wewnętrznych – komfort dla pacjentów z odleżynami

Dzięki staraniom Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych – Małgorzaty Szymkowiak, poprawił się komfort hospitalizowanych pacjentów z odleżynami. Wysokiej klasy materace sfinansowane zostały ze środków samorządów naszego Powiatu: Wejherowo (7tys.zł.), Linia (5tys.zł.), Szemud (4tys.zł.) oraz Urzędu Miasta Redy (1tys.zł.), a także od prywatnego sponsora – firmy TRAK R. Stenka. (500zł). Doposażenie oddziału w materace o działaniu przeciwodleżynowym było konieczne. Obecnie oddział przygotowany jest do przyjęcia wspomnianej grupy pacjentów, zapewniając naprawdę wysoką jakość opieki – zmiany ciśnienia powietrza wewnątrz materaca zmieniają siłę ucisku na skórę leżącego, co daje również dodatkowe działanie profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu nowych odleżyn.

Październik – grudzień 2009

Oddział Chirurgii Dziecięcej – remont

W październiku br. rozpoczął się wyczekiwany remont Chirurgii Dziecięcej. Prace modernizacyjne obejmują zadania ogólnobudowlane (malowanie powłok ściennych, sufitów, wymianę posadzek, remont węzłów sanitarnych i toalet, wymianę stolarki okiennej i drzwi, w tym przeciwpożarowych, montaż odbojnic ściennych) oraz wymianę instalacji: wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i gazów medycznych. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na ok. 450 tys. zł. Urząd Marszałkowski w Gdańsku sfinansował blisko 40% inwestycji (161,5 tys. zł). Do inwestycji przyłączyły się Gminy: Wejherowo (30 tys. zł), Choczewo (10 tys. zł), Szemud (13 tys. zł), Linia (10 tys. zł), Luzino (10 tys. zł), Gniewino (7 tys. zł), Łęczyce (10 tys. zł), Reda (8,5 tys. zł), Rumia (20 tys. zł), Starostwo Powiatowe (130 tys. zł). Aktualnie oddział został oddany do użytku. Jesteśmy przekonani, że spełniamy europejskie standardy i poprawiliśmy komfort hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Dziecięcej – oddział jest kolorowy, wygodny, przyjazny dzieciom.

Wrzesień 2009

Oddział Neonatologii – nowy sprzęt

W połowie września br. do Oddziału Neonatologii trafił nowoczesny sprzęt medyczny: stanowisko do intensywnej terapii noworodka – wielofunkcyjny, w pełni skomputeryzowany, respirator najnowszej generacji (opcja wydruku parametrów np. akcji serca, oddychania), poręczny inkubator umożliwiający intubowanie noworodka, cztery pompy infuzyjne i pulsoksymetr oraz inkubator zamknięty z filtrem cieplnym (podwójna ścianka, która zapewnia większą wilgotność i utrzymanie ciepła). Sprzęt sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (180 tys. zł) stanowi doskonałe uzupełnienie wyposażenia w oddziale, jest bardzo przyjazny i łatwy w obsłudze.

 Sierpień 2009

Szpital – modernizacja sali konferencyjnej

Od niedawna dysponujemy zmodernizowaną salą konferencyjną. Gmina Miasta Rumia przekazała szpitalowi środki na remont sali dydaktycznej szpitala – 80 tys. zł, a ok. 20 tys. zł pochodziło ze środków własnych szpitala. Jako duży wielospecjalistyczny szpital jesteśmy również ośrodkiem szkoleniowym i bardzo zależy nam na komforcie uczestników warsztatów i prowadzących szkolenia. Doceniamy tę inwestycję. Sala konferencyjna posiada stałe łącze z Blokiem Operacyjnym (sala D), klimatyzację i  możliwość wygodnej prezentacji audiowizualnej. 

Oddział Chorób Wewnętrznych – konferencja

W dniach 28-29 sierpnia br. w Sopocie odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna czasopisma „Diabetologia Praktyczna”. Celem konferencji było praktyczne zastosowanie algorytmów postępowania i implikacje z Kongresu ADA 2009   w Nowym Orleanie. Cukrzyca jest „plagą” XXI wieku i dotyka społeczeństwo cicho, ale dotkliwie. Współczesna diabetologia przechodzi okres przewartościowań i nowych trendów terapeutycznych. Na dwudniowym szkoleniu reprezentowało nas 8 pielęgniarek z Oddziału Wewnętrznego: M. Szymkowiak, B. Dampc, D. Długosz-Szulc, G. Wirkus, L. Kruszyńska, K. Pallach, A.Dębkowska, D. Wiśniewska.

Lipiec 2009

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – pielęgniarka wypisowa

Od początku lipca po dwumiesięcznym etapie pilotażowym funkcjonuje w oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – Pielęgniarka wypisowa. Utworzenie takiego stanowiska miało na celu usprawnienie pracy zespołu medycznego, a jego głównym założeniem jest edukacja pozabiegowa pacjenta, wskazanie zaleceń dotyczących m.in. higieny rany pooperacyjnej, opieki POZ, opieki socjalnej, czy diety. W przygotowaniu – informacyjny biuletyn wypisowy, który będzie zawierał zalecenia dla pacjentów opuszczających oddział. Po raz kolejny Oddział Chirurgii wychodzi naprzeciw potrzebom swoich pacjentów.

Oddział Pediatrii – kardiomonitory i aparat holtera

W połowie lipca br. Gmina Wejherowo przekazała środki (55 tys. zł) na zakupienie dwóch kardiomonitorów dla Oddziału Pediatrii i aparatu holtera. Kardiomonitory trafiły także do Oddziału Chorób Wewnętrznych, Ortopedii, Neurologii i Neonatologii. Posiadanie nowoczesnych kardiomonitorów ułatwia diagnostykę, co zdecydowanie podnosi jakość świadczonych przez nas usług medycznych.

Kardiologia – nowy sprzęt w Oddziale Kardiologii

Pod koniec lipca br. do Oddziału Kardiologii trafił nowoczesny sprzęt do diagnostyki omdleń z oprogramowaniem oraz aparaturą monitorującą czynności życiowe pacjenta. Fundusze na zakup sprzętu medycznego pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego (25 tys. zł), Urzędu Miasta Wejherowa (25 tys. zł) i środków własnych Szpitala (15 tys. zł). Jesteśmy przekonani, że sukcesywne doposażanie zmodernizowanego oddziału kardiologicznego przełoży się bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Styczeń 2009
Dary z Fundacji WOŚP
Dnia 13 stycznia odbył się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poświęcony był dzieciom  z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi. Dyrekcja Szpitala zwróciła się do Zarządu Fundacji z prośbą o przekazanie aparatu USG dla Oddziału Pediatrii – liczymy na sprzęt, który umożliwi m.in. szybszą diagnostykę onkologiczną. W styczniu br. Oddział Otolaryngologii naszego szpitala otrzymał od Fundacji WOŚP (z Finału XV) sprzęt medyczny – audiometr i tympanometr, które podnoszą jakość diagnostyki zaburzeń narządu słuchu. Nieco później Oddział Neonatologii otrzymał drugi już aparat do przesiewowych badań słuchu (III/09).
Oddział Ortopedii, innowacje w zabiegach
Od początku tego roku Zespół Oddziału Ortopedii wykonuje nowe zabiegi operacyjne – rekonstrukcje wiązadłowe – operacje więzadła krzyżowego przedniego ACL. W zespole artroskopowym lekarzy ortopedów – Roman Dąbrowski i Bartłomiej Gałecki – wykonano już 10 takich rekonstrukcji. W związku z tymi zabiegami w oddziale wdrożony jest system rehabilitacji pooperacyjnej oparty na kinezotapingu.
Oddział Chirurgii, operacja NOTES
W naszym szpitalu Zespół chirurgów przeprowadził pierwszą w Polsce operację w technice NOTES. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  Maciej Michalik w asyście Agaty Frask i Michała Orłowskiego i przy współpracy z dr Krzysztofem Maciejewskim dokonali usunięcia pęcherzyka żółciowego posługując się endoskopem operacyjnym z dostępu przez tylne sklepienie pochwy. Sprzęt do przeprowadzenia tego zabiegu został wypożyczony z ośrodka rozwojowego OLIMPUS w Hamburgu. Zabieg  przebiegł pomyślnie, pacjentka jest bardzo usatysfakcjonowana  Jesteśmy dumni, że po raz kolejny pracownicy szpitala sięgają po najwyższe możliwości jakie daje współczesna medycyna i podnoszą prestiż szpitala.
Luty 2009
Oddział Urologii, nowy sprzęt.
W lutym br. roku Oddział Urologii pozyskał nowy sprzęt sfinansowany przez Urząd Miasta Wejherowa (wartość ok. 50 tys. zł) – system kruszący ultradźwiękowy, który wykorzystywany jest do małoinwazyjnych operacji kamicy układu moczowego oraz tor wizyjny, wykorzystywany do operacji endoskopowych pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Obecnie Oddział posiada dwa systemy kruszące, co znacznie zwiększa skuteczność leczenia i bezpieczeństwo pacjentów poddanych małoinwazyjnemu leczeniu operacyjnemu  kamicy dróg moczowych.    
Badania mammograficzne
Od roku 2006 lekarze radiolodzy i onkolodzy prowadzą w naszym szpitalu profilaktyczne badania wczesnego wykrywania raka piersi, dla kobiet objętych specjalnym kryterium. Jesteśmy jedną z bardzo wielu placówek w kraju, które prowadzą jednolity program profilaktyki raka piersi. Od tego czasu w Pracowni Mammograficznej naszego szpitala wykonuje się około tysiąca mammografii rocznie.  Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitych zasad postępowania diagnostycznego. Dzięki pracy naszych specjalistów  udokumentowano kilkanaście przypadków zachorowań i stwierdzono ok. 50 podejrzeń choroby, co daje szansę na realną pomoc pacjentkom z nowotworem.

Marzec 2009
Pielęgniarka Roku
Dnia 6 marca br., odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu „Pielęgniarka Roku” w Katedrze Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku. Tegoroczna edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zgromadziła 20 pielęgniarek. Na drugim miejscu znalazła się Katarzyna Miloch  z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.          
Oddział Okulistyki, nowy sprzęt  
W Oddziale Okulistyki pojawił się wysokospecjalistyczny aparat OCT, który służy do badania przekroju siatkówki. Posiadanie tak wysokiej klasy sprzętu pozwala na bardzo dokładna diagnostykę w głębokich warstwach oka, do których do tej pory lekarze specjaliści okuliści nie mieli dostępu. Dla pacjenta oznacza to bezpieczeństwo, dla lekarza – wczesną interwencję i odpowiednie leczenie. Jesteśmy jedynym szpitalem na Pomorzu obok Kliniki Okulistyki AMG, który posiada tej klasy sprzęt pozwalający na ocenę wielu schorzeń oka. Aparat sfinansowany został przez Samorząd Wojewódzki (ok. 220 tys. zł).         
Oddział Chirurgii Dziecięcej, dotacje
Do połowy marca br. Szpital pozyskał środki – ok. 400 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Szpital otrzymał też środki miedzy innymi od władz Powiatu Wejherowskiego, z Gmin: Łęczyce, Gniewino, Linia, Wejherowo, Choczewo, Szemud i Miast: Rumia, Reda, jak również z Urzędu Marszałkowskiego. Dyrekcja Szpitala i Kierownictwo Oddziału zabiegali też o fundusze od sponsorów (prywatnych firm). Zakresem prac modernizacyjnych zostanie objęty cały oddział. Dzięki temu będziemy mogli spełnić standardy, poprawimy komfort hospitalizacji dzieciom i ich opiekunom.         
Oddział Ortopedii, nowy sprzęt
W marcu zakupiono, dzięki Dyrekcji Szpitala, wysokospecjalistyczne narzędzia do wykonywania zabiegów chirurgii ręki. W Oddziale Ortopedii naszego szpitala od niedawna wykonuje się duże zabiegi rekonstrukcyjne w chirurgii ręki np. przeszczepy i rekonstrukcje ścięgien i kości paliczków. Zaopatruje się także ciężkie urazy ręki. Jesteśmy obecnie jedynym szpitalem na Pomorzu, w którym istnieje możliwość wykonywania tak wysokospecjalistycznych zabiegów chirurgii ręki, co w związku z zamknięciem Klinikii Chirurgii Ręki AM w Gdańsku spowodowało znaczny wzrost ilości pacjentów. Pracy jest bardzo dużo, ale jaki prestiż!         
Oddział Chirurgii, Zaawansowane warsztaty laparoskopowe
W dniach 23 – 25 marca br. w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej we Wrocławiu odbyły się Zaawansowane Warsztaty Laparoskopowe, które prowadził Maciej Michalik, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej naszego szpitala. Tematem zajęć były  zabiegi laparoskopowe u pacjentów z nowotworami jelita grubego, guzami nadnerczy i przepukliną brzuszną. W warsztatach wzięło udział ponad 20 lekarzy z południowej Polski. W operacjach  uczestniczyła też instrumentariuszka z Bloku Operacyjnego naszego szpitala – Agnieszka Zaborowska.        
System  teleinformatyczny
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zrealizowało i wdrożyło w życie projekt „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim”, w którego skład weszły m.in. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie (SOR wyjazdowy), Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, znajdujące się w naszym powiecie. Wniesiony podczas realizacji projektu sprzęt i oprogramowanie do rejestracji zdarzeń usprawnia pracę Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dyspozytorzy karetek i straży pożarnej), zapewniając tym samym multimedialną prezentację danych, co ułatwia podejmowanie działań ratowniczych. Do szpitala został przekazany sprzęt w postaci komputerów, kamery oraz terminali statutów GPS, które zostały rozdysponowane do karetek w Wejherowie, Rumi i Choczewie. Zintegrowany system teleinformatyczny (jednolity nr ratunkowy 112) ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz usprawnienie działań ratunkowych.
Finał modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej         
Od jesieni ub. roku trwały prace modernizacyjne w II części oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Wyremontowano sale chorych (bez odcinka pooperacyjnego), gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski, dyżurkę pielęgniarską oraz sanitariaty. Ponadto wymieniono drzwi oraz pokrycie podłogi korytarza. W połowie marca br. Oddział oddany został do użytku. Tym samym zakończyły się prace na obu odcinkach oddziału. Kolejny finał modernizacji jest bardzo efektowny. Przed nami remont części pooperacyjnej.
        
Kwiecień 2009
Blok Operacyjny, nowy sprzęt     
W połowie kwietnia br. na Blok Operacyjny trafił zestaw VIO BiClamp do nowoczesnej hemostazy chirurgicznej, dar – od firmy ERBE. Obecnie Zespół chirurgów posiada już wszystkie najnowocześniejsze urządzenia do bezkrwawych operacji: Skalpel Harmoniczny (HS), Force Triad/Ligasure, VIO-ERBE, argon. Atuty sprzętu: zabiegi w chirurgii małoinwazyjnej, skrócony czas zabiegu i hospitalizacji pacjenta, zminimalizowany ból pooperacyjny.
Pomorska Wiosna Ortopedyczna
W dniach 23– 26 kwietnia br. w Rowach odbyła się konferencja naukowa – X Pomorska Wiosna Ortopedyczna poświęcona Powikłaniom w ortopedii i traumatologii. Organizatorem konferencji był Oddział Ortopedii naszego Szpitala przy współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. pracę naukową dr Bartłomieja Gałeckiego pt.: „Powikłania poprzetoczeniowe, powikłania naczyniowe TRALI”.  Dużo czasu na konferencji poświęcono aspektom prawnym w powikłaniach ortopedycznych, zaproszono specjalistów z zakresu prawa, którzy udzielili porad prawnych lekarzom i pielęgniarkom niezbędnych w pracy zawodowej.  W zjeździe uczestniczyło 250 osób z całego kraju i zagranicy – 180 specjalistów w dziedzinie ortopedii i 80 instrumentariuszek.

Maj 2009
Szpital bez bólu
W Województwie Pomorskim dwa szpitale  rozpoczęły starania o certyfikat "Szpitala bez bólu".
My – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie w towarzystwie  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Pretendując do tytułu „Szpital bez bólu” zobowiązujemy się do wprowadzenia wysokich standardów leczenia bólu pooperacyjnego.
Oddział Ortopedii, nowy sprzęt
W połowie maja br. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pozyskał nowy sprzęt operacyjny – waporyzator z modułem timera i regulacją koagulacji, który posiada niezbędne funkcje do wykonywania wysokiej klasy zabiegów operacyjnych z zakresu elektrolecznictwa. Dzięki posiadaniu tej klasy sprzętu  Zespół operatorów – ortopedów podniesie standardy w zakresie operacyjnego leczenia chorób zapalnych stawów i artroskopii.  Darczyńcą tego sprzętu o wartości blisko 20 tys. zł. jest wrocławska firma MW TRADE S.A.
Złoty Czepek, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbyły się uroczystości organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, podczas których uhonorowano złotym czepkiem trzy Pielęgniarki z naszego Szpitala – Danutę Nowackę (O. Neurologii), Marię Skitek (O. Urologii) i Beatę Miller (SOR) oraz przyznano dziesięć wyróżnień za postawę zawodową – Barbara Gajewska, Aleksandra Kwidzińska, Grażyna Rembelska, Krystyna Skielnik, Mirosława Krampichowska, Elżbieta Grünholtz, Elżbieta Krywald, Małgorzata Kluza, Marzena Wykner, Ewa Gutowska. Serdecznie gratulujemy!        
Zakład Rehabilitacji, nowy sprzęt
Starostwo Powiatowe w Wejherowie przekazało 70 tys. zł z przeznaczeniem na doposażenie Zakładu Rehabilitacji. Środki te zostaną wykorzystane na rozszerzenie wachlarza usług o krioterapię (zakup sprzętu do krioterapii zabiegów miejscowych ciekłym azotem), naświetlenia o działaniu biostymulacyjnym (lampa bioptron) oraz zakup nowych aparatów do laseroterapii, do terapii ultradźwiękowej, polem magnetycznym i aparatury leczenia prądem TENS m.in. z programem urologicznym. Zakupiono również lustro korekcyjne i drabinkę do kinezyterapii. Doposażenie Oddziału usprawni pracę Zakładu Rehabilitacji i poprawi dostępność zabiegów dla większej liczny pacjentów.        
Oddział Chirurgii, konferencja naukowa
W dniach 28 – 30 maja br. w Białymstoku odbyła się I Podlaska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Otyłość – epidemia XXI wieku. Problem interdyscyplinarny. Konferencję zorganizowali I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Stowarzyszenie "Chirurgia Ogólna", Oddział Białostocki TChP. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej naszego szpitala – Maciej Michalik przedstawił pracę na temat powikłań w chirurgii bariatrycznej.
Oddział Chirurgii, konferencja chirurgiczna
Na początku maja br. w Zamku Jana III Sobieskiego w Rzucewie odbyła się V Konferencja chirurgiczna Zaawansowane operacje laparoskopowe. Organizatorem konferencji był Maciej Michalik Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wraz z zespołem lekarzy Oddziału. W tym roku podczas konferencji, obok wartościowych dyskusji i prezentacji z dziedziny laparoskopii, powołano komisje ds. standardów wykonywania operacji laparoskopowych w Polsce.     
IX Festyn Rodzinny Pielęgniarek i Położnych
Dnia 23 maja br. na sopockim Hipodromie odbył się IX Festyn Rodzinny Pielęgniarek i Położnych. Organizatorem imprezy była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przy współpracy Departamentu Zdrowia UM w Gdańsku. W festynie uczestniczyły Pielęgniarki, Położne i Ratownicy Medyczni z całego Województwa Pomorskiego, a wśród nich 50 osób z naszego szpitala. Liczne konkursy i imprezy towarzyszące były wspaniałą okazją do oderwania się od codziennej pracy zawodowej i zintegrowania się. Trzeba zaznaczyć, że w tegorocznych rozgrywkach o puchar przechodni Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, nasz Zespół Ratowników Medycznych i Pielęgniarzy wywalczył II miejsce. Gratulujemy! Podziękowania dla wszystkich osób biorących udział w festynie!        
        
Czerwiec 2009
Oddział Ortopedii, Europejski kongres chirurgii ręki
Na początku czerwca br. w Poznaniu miał miejsce Europejski kongres chirurgii ręki, gdzie światowej sławy lekarze – autorytety w tej dziedzinie ortopedii –prezentowali swoje osiągnięcia i wymieniali doświadczenia. Na kongres przyjęto pracę naukową naszych lekarzy z Oddziału Ortopedii – dr Ilony Olszańskiej – Kozakiewicz i Bartłomieja Gałeckiego na temat wad wrodzonych w chirurgii ręki. Jesteśmy dumni, że Oddział Ortopedii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie jako jedyny z Polski Północnej, przedstawił  wysokopunktowaną pracę i zaistniał kolejny raz pośród światowej sławy autorytetów. Lekarze z Zespołu Oddziału Ortopedii w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie przedstawiali prace naukowe na konferencjach ortopedycznych w kraju.
Nowy sprzęt
Właśnie rozpoczęto procedurę zakupu sprzętu dla naszego szpitala za pozyskane środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Pracownia Endoskopowa otrzyma myjnię dwustanowiskową, gastroskop oraz diatermię. Natomiast Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy – bronchofiberoskop, Oddział Neonatologii – stanowisko intensywnej terapii z respiratorem, pulsoksymetrem i pompą infuzyjną, a Odział Kardiologii monitor do pracowni wysiłkowej. Nowy sprzęt z pewnością podniesie poziom jakości usług medycznych w tych Oddziałach.
RISO, urządzenie powielające
Dnia 22 czerwca br. do Szpitala trafiło wysokowydajne, wielofunkcyjne urządzenie powielające – RISO, które posiada bardzo ekonomiczny, wygodny i uniwersalny system cyfrowego wydruku. Maszyna zlokalizowana jest w magazynie biurowym (koszt wraz z gilotyną ok. 50 tys. zł). Posiadanie tego sprzętu pozwoli szpitalowi na dokonanie znaczących oszczędności w zakresie druków szpitalnych, które wykonamy we własnym zakresie, bez korzystania z drukarni.
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii