r. Imieniny:
A A A

Gazetka Szpitalna - Kalendarium


 


Grudzień 2006

     

Szpitalny Oddział Ratunkowy – aparat USG dla ginekologii i położnictwa.  Z końcem grudnia do Ginekologiczno – Położniczej Izby Przyjęć/SOR trafi nowoczesny aparat USG. Koszt inwestycji – ok. 140 tys.zł. Środki finansowe na zakup tego sprzętu medycznego Szpital pozyskał: 100 tys.zł z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, 20 tys.zł. zł z realizowanego przez Oddział Ginekologii i Położnictwa onkologicznego Programu Profilaktycznego, a 16 tys.zł ze stowarzyszenia Ad Operam. 

 

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi – program profilaktyczny. Poradnia brała udział w ogólnopolskim profilaktycznym programie screeningowym, finansowanym przez NFZ. Program zakładał przeprowadzenie badań mammograficznych wśród kobiet z roczników 1969 – 1950. Pacjentki przyjmowane były bez skierowania i bezpłatnie. Do tej pory przebadano 630 kobiet w pierwszym etapie programu, natomiast 24% pacjentek (142 osoby) skierowano do drugiego etapu obejmującego konsultację onkologiczną, badanie usg piersi oraz biopsję. PPChP będzie uczestniczyć w podobnym programie profilaktycznym w przyszłym roku, podjęto już kroki związane ze złożeniem oferty w konkursie w NFZ. 

 

Finalizacja ISO. W dniach 7-9 grudnia br. w naszym Szpitalu odbył się Audyt certyfikacyjny. Celem audytu było sprawdzenie zgodności wdrożonego przez nas sytemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000. Spotkania przedstawicieli firmy rekomendującej nasz Szpital do certyfikatu z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych przebiegały w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji i wszystkich pracowników Szpitala udało nam się po dziewięciu miesiącach wytężonej pracy osiągnąć cel – rekomendację do otrzymania certyfikatu. Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Pracownikom, którzy zaangażowali się w realizację tego procesu!


Dary od Hotelu BLIZA.
 W związku z likwidacją jednego piętra w wejherowskim hotelu Bliza, szpital otrzymał promesę na nieodpłatne przekazanie materiałów i sprzętów socjalnych m.in. mebli oraz bielizny pościelowej i higienicznej. Dary te trafią do nas z końcem bieżącego roku, a zostaną zagospodarowane w naszym szpitalu wg możliwości i potrzeb.  

 


Listopad 2006


Oddział Urologii – nowy aparat USG. Nowy aparat USG pracuje od początku listopada. Środki na jego zakup pochodzą z Sejmiku Wojewódzkiego (z Urzędu Marszałkowskiego). Koszt zakupu 100 tys. zł, środki pozyskano dzięki staraniom Dyrektora Naczelnego Szpitala Andrzeja Zieleniewskiego i Radnego  Sejmiku Wojewódzkiego Pawła Piechoty.  Jest to naprawdę w pełni nowoczesny aparat do wszystkich badań USG, z sondami liniowymi i convex o zmiennej częstotliwości oraz z uważaną za najlepszą na świecie sondą do badań transrektalnych. Wszystkie sondy mają odpowiednie przystawki biopsyjne, co oznacza możliwość bardzo dokładnego pobierania materiału tkankowego do badań histopatologicznych. Nowy ultrasonograf zastąpi już ekstremalnie wysłużony nasz 17-letni "stary" aparat. Ponieważ aparat jest najwyższej klasy powinien służyć wiele lat urologom i pacjentom. 

 

Oddział Neurologii. W Oddziale Neurologii dokonano remontu czterech sanitariatów dla pacjentów oddziału (połączenie działań sponsorowanych z pracą służb technicznych szpitala).     

  

Szpital Przyjazny 2006. Dnia 7 listopada w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowego w Gdańsku miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego Plebiscytu "Przyjazny Szpital 2006", zorganizowanego przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie został głównym laureatem tej edycji plebiscytu, drugie miejsce przypadło szpitalowi w Lęborku, a trzecie stało się udziałem szpitala w Chojnicach, triumfatora ubiegłorocznego plebiscytu.  Zgodę na udział w plebiscycie „Przyjazny Szpital 2006” wyraziło 20 pomorskich szpitali, w tym Szpital w Wejherowie.    

 

Oddział Kardiologii – nowy sprzęt medyczny .Oddział pozyskał nowy sprzęt medyczny – do Pracowni Holterowskiej trafiły rejestrator EKG Holtera, aparat Holtera ciśnieniowy oraz dwufazowy kardiowerter – defibrylator. Nowa aparatura medyczna w znacznym stopniu ułatwi diagnostykę szpitalną i ambulatoryjną zarówno w Oddziale Kardiologii, jak i w Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej. Sprzęt medyczny kosztował łącznie ok. 75 tys. zł.  

   

Szkoła Przyszpitalna – konkurs plastyczny .Dnia 30 listopada br. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci, którego Organizatorem był Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego. W konkursie o tematyce „Piękno moich rodzinnych stron” uczestniczyło siedem Szkół Przyszpitalnych z Województwa Pomorskiego, oceniono 170 prac w czterech grupach wiekowych od 6 do 15 lat. W każdej kategorii przyznano trzy lokaty oraz jedno wyróżnienie. Ponadto Dyrekcja naszego Szpitala przyznała cztery nagrody specjalne (za oryginalne ujęcie tematu) – wśród laureatów był Jakub Kasprzak, podopieczny Oddziału Chirurgii Dziecięcej naszego szpitala (praca pt. „Żagle na jeziorze”). Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowania regionem, rozbudzanie wyobraźni estetycznej oraz oderwanie chorego dziecka od codziennych problemów.  

 


Październik 2006

     

Blok Operacyjny – zakup nowego laparoskopu..We wrześniu br. wystąpiliśmy do Rady Społecznej Szpitala z wnioskiem o zakup laparoskopu. W połowie października  otrzymaliśmy pozytywną opinię i zgodę Rady na zakup zestawu laparoskopowego z systemem do elektrokoagulacji. Obecnie jesteśmy w trakcie opiniowania przedsięwzięcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w zakresie programu „Modernizacja i poprawa jakości usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie”. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 190 tys. zł. Szpital otrzymał promesę na sfinansowanie zakupu tego sprzętu medycznego od jednej z firm branży medycznej.  Nowy set laparaskopowy trafi do nas na przełomie roku 2006/2007. W chwili obecnej 80% zabiegów operacyjnych wykonuje się laparoskopowo. Mamy pięć sal operacyjnych, na trzech z nich są już sety – w jednej z torem wizyjnym. Dodatkowy sprzęt zniweluje konflikty między specjalistycznymi zespołami operacyjnymi dotyczące kolejności wykonywania zabiegów (80% sal operacyjnych będzie wyposażonych w laparoskopy). Nowy set laparoskopowy jest sprzętem najnowszej generacji z torem wizyjnym i kamerą cyfrową. Szpital nasz posiada najszersze spektrum operacyjne w kraju, nowy laparoskop dodatkowo podniesie jakość naszej pracy. 

   

Oddział Chirurgii Dziecięcej – dary WOŚP.W połowie października br. Szpital otrzymał deklarację Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazania Szpitalowi sprzętu medycznego – zestaw stabilizatorów zewnętrznych oraz dermatom z siatkownicą z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Sprzęt zakupiono ze środków zebranych podczas XIV Finału WOŚP poświeconego ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach. Sprzęt medyczny trafi do oddziału w pierwszym kwartale 2007 roku.  

   

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – nowy sprzęt medyczny.Oddział otrzymał nowy sprzęt medyczny – aparaturę monitorującą, aparat do znieczulania oraz defibrylator. Po długotrwałych staraniach Ordynatora Oddziału – dr M. Czajkowskiej oraz wydatnej pomocy ze strony Dyrekcji Szpitala, dnia 26 października br. zostały zainstalowane i pracują cztery monitory i centrala monitorująca pacjenta oraz aparat do znieczulania na sali C Bloku Operacyjnego. Ponadto Blok wzbogacił się w nowoczesny dwufazowy defibrylator. Zakup pulsoksymetru jest w trakcie finalizacji. Środki finansowe na te inwestycje pochodzą z budżetu Szpitala oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Koszt pozyskania sprzętu – ok. 440 tys. zł (aparat do znieczulania Aespire 7900 – ok. 179 tys. zł, monitory Dotex Ohmida z defibrylatorem – ok. 259 tys. zł).  Zaletą nowego sprzętu jest jego doskonałe działanie, dokładność, czytelność wyświetlacza i łatwość obsługi.  Nowy monitoring znacznie podniósł jakość leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia. Nowy aparat do znieczulania to doskonały sprzęt, który podnosi bezpieczeństwo znieczulania pacjentów już od pierwszych dni życia – do tej pory nie było w szpitalu aparatu odpowiedniego do znieczulania dzieci z masą poniżej 3 kg. Cenna jest również kompatybilność systemu monitoringu aparatu do znieczulania z monitorami w Oddziale AiIT. Wrzesień – Październik 2006

     

Szpitalny Oddział Ratunkowy – pozyskiwanie karetek.Z końcem 2005 roku w związku z fatalnym stanem technicznym eksploatowanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy ambulansów typu R i W Dyrekcja Szpitala rozpoczęła usilne starania o wymianę taboru. W związku z powyższym w celu pozyskania środków na zakup pojazdów wystosowano wiele pism do instytucji rządowych i samorządowych. Odpowiedzią ze strony rządowej (Ministerstwo Zdrowia) było pismo o braku możliwości finansowania sprzętu tego rodzaju w roku 2006. Wystosowano również oficjalne pisma do wszystkich jednostek samorządowych powiatu wejherowskiego z prośbą o przekazanie funduszy na zakup ambulansów. Samorządy powiatowe przekazały fundusze na zakup jednego ambulansu, zaś Marszałek Województwa Pomorskiego, widząc zaangażowanie Dyrekcji Szpitala i samorządów zobowiązał się do zakupu drugiego ambulansu, co w chwili obecnej jest w trakcie realizacji, poprzez postępowanie przetargowe przeprowadzane przez Urząd Marszałkowski. Przy współudziale Wójta Gminy Choczewo i jego wielkim zaangażowaniu, Dyrekcja Szpitala pozyskała sponsora na zakup nowego ambulansu marki Mercedes – Benz 315 Cdi, którym okazała się nowopowstała firma WINDOM Sp. z o.o. z Choczewa. Nowy ambulans został uroczyście przekazany przez darczyńcę podczas uroczystości dożynkowych w Gminie Choczewo. Tym sposobem dzięki zaangażowaniu samorządów i determinacji Dyrekcji Szpitala do końca 2006r. Szpital dysponować będzie trzema nowymi pojazdami, które zastąpią stary, wyeksploatowany tabor samochodowy. Lipiec/Sierpień 2006


ZDO Awaria w TK – pilny zakup lampy .Pod koniec lipca w ZDO miała miejsce awaria lampy w aparacie tomograficznym w Pracowni TK. Błyskawicznie przeprowadzono formalności niezbędne do zakupu nowej. Środki finansowe na realizacje zakupu pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego (łącznie 320tys.zł z oprzyrządowaniem i kalibrowaniem). Dnia 30 sierpnia Szpital otrzymał umowę o dotacji budżetowej na tę inwestycję.  

 


Czerwiec 2006


Otwarcie myjni inkubatorów.Od 1 czerwca br. funkcjonuje nowa myjnia inkubatorów. Zlokalizowana jest w części wygospodarowanej z Działu Dezynfekcji i Sterylizacji. Zajmuje dwa pomieszczenia. W pierwszym odbywa się mycie i dezynfekcja, w drugim wietrzenie i przechowywanie inkubatorów. Rozwiązanie to usprawniło znacznie pracę przede w Oddziale Położnictwa i Neonatologii. 

     

Aparaty RTG z Gliwic. Pierwsze kroki zmierzające do zakupu aparatu Siemens Multix UPH poczyniliśmy na przełomie września i października 2005. Aparat został poddany testom i ocenie przez naszych pracowników. Następnym krokiem były starania o wybór i wszczęcie procedury sprzedaży. Od początku roku 2006 prowadzone były konkretne przygotowania do przetargu i w tym czasie także okazało się, że razem z aparatem Siemens Multix możemy zakupić także jezdny aparat Siemens Sieremobil tzw. ramię C. Finalizacja zakupu miała miejsce w kwietniu, a na początku maja aparaty zostały przywiezione z Centrum Onkologii z Gliwic. Od maja także trwały prace mające na celu adaptację pomieszczenia do montażu zakupionego aparatu, które były prowadzone przez dział techniczny naszego Szpitala.  

W chwili obecnej firma Siemens montuje aparat w odnowionej pracowni. Aparat Siemens Multix to wielofunkcyjny aparat tzw. klasyczny, czyli służący do wykonywania typowych zdjęć rentgenowskich. Aparat ten zastąpi wysłużonego 25letniego TUR-a 800 produkcji NRD. Zakupiony aparat mimo skomplikowanej budowy (tzw. aparat z zawieszeniem sufitowym) jest bardzo prosty  i poręczny w obsłudze. Dla pacjenta najważniejszymi zaletami to, możliwość: obniżenia stołu badań, wykonywania zdjęć na łóżku, wózku leżącym i siedzącym bez konieczności przenoszenia pacjenta. Drugi aparat to tzw. ramię C, które ma służyć na bloku operacyjnym chirurgom, chirurgom dziecięcym, urologom i ortopedom. Całość inwestycji (zakup i transport z montażem – ok. 170 tys. zł) została sfinansowana przez Szpital.  

 

Dzień kardiologii w Pucku – festyn. Organizatorem festynu (23 czerwca br.) był prof. Kazimierz Konkol – Ordynator Oddziału Kardiologii – przy współpracy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Pucku i oraz firm Abbot, Aventis i Polfa. Ze strony naszego szpitala opiekę medyczną zabezpieczało czterech lekarzy i osiem pielęgniarek z Oddziału Kardiologii. Celem spotkania było przebadanie zgłaszających się osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo – naczyniowego, a także propagowanie wiedzy na temat profilaktyki tych chorób. W trakcie festynu pacjenci mieli możliwość oceny poziomu cukru, cholesterolu, trójglicerydów, masy ciała oraz otrzymywali informacje dotyczące wpływu diety, nikotyny, nadciśnienia tętniczego i nadwagi na rozwój chorób układu krążenia. U części pacjentów wykonano EKG – otrzymali oni zalecenia niefarmakologiczne lub farmakologiczne oraz dalsze wskazówki diagnostyczne. Zbadano w sumie 150 osób i wykonano 130 badań biochemicznych. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza, która posłuży do oceny ilości czynników ryzyka dla mieszkańców Powiatu Puckiego, co może wspomóc planowanie diagnostyki i profilaktyki dla tego regionu.  

 

Konferencja lekarzy ortopedów .Dnia 30 czerwca br. w naszym szpitalu odbyła się konferencja z teletransmisją zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Organizatorem spotkania był Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego szpitala przy współpracy oddziałów ortopedycznych Szpitala Specjalistycznego w Słupsku oraz X Wojskowego Szpitala z Polikliniką w Bydgoszczy oraz firmy Smith&Nephew i Aventis. Zabieg przeprowadził Marek Lewandowski, Ordynator Oddziału. Po zabiegu miała miejsce dyskusja na temat zasad ogólnych endoprotezoplastyki – omawiano indywidualne przypadki,– w której uczestniczyło 20 lekarzy ortopedów z całego kraju i dwóch specjalistów z Austrii – dr Thomas Paszicsnyek i dr Klaus Bernhard.  

 


Maj 2006

 

Otwarcie nowych poradni szpitalnych. Od początku maja funkcjonują nowe poradnie przyszpitalne: Urazowo – Ortopedyczna, Neonatologiczna oraz Onkologiczna.  

Poradnia Urazowo Ortopedyczna funkcjonuje od dnia 8.05 br. Zajmuje ona cztery wydzielone pomieszczenia – pokój badań, gabinet zabiegowy - tzw. czysty, gipsownię oraz rejestrację. W poradni zatrudnionych jest w systemie rotacyjnym czterech lekarzy i pielęgniarka. Rejestracja czynna jest codziennie: dla pacjentów ze skierowaniami od lekarzy POZ, od lekarzy SOR (z kartą informacyjną) oraz jako kontynuację leczenia szpitalnego. Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku. Nadzór nad pracą poradni sprawuje dr T. Monkiewicz.  

Od 1 maja br. istnieje możliwość korzystania z opieki medycznej w Poradni Neonatologii.Poradnia funkcjonuje przy Oddziale Neonatologii, pracuje w niej personel oddziału. Pacjenci przyjmowani są jeden raz w tygodniu (w środy). Poradnia ma wydzielone pomieszczenie ze stanowiskami niezbędnymi do podstawowej diagnostyki medycznej. Funkcjonowanie Poradni jest dużym udogodnieniem dla nowonarodzonych dzieci (w ich 1-3 miesiącach życia) – szczególnie, gdy istnieją wskazania do dalszej opieki medycznej nad noworodkiem, co pozwala uniknąć przedłużenia hospitalizacji. Również od początku maja istniej w szpitalu Poradnia Onkologiczna. Poradnia funkcjonuje na bazie pomieszczeń Poradni Profilaktyki Chorób Piersi. Opiekę medyczna zabezpieczają specjalista chirurg – onkolog i lekarz radioterapeuta oraz położna. Pracą w Poradni koordynuje lek. Dorota Olszewska. Zgodnie z naszym planem restrukturyzacyjnym chcielibyśmy utworzyć jeszcze Poradnię Okulistyczną, Otolaryngologiczną, Chirurgii Dziecięcej oraz Chirurgii Ogólnej. Niestety  na  

razie NFZ. nie ma na ten cel środków. 

Poszukiwanie sponsorów na zakup karetek.Poszukujemy sponsorów na sfinansowanie zakupu karetek R i W. Zwracaliśmy się już trzykrotnie do Ministra Zdrowia o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Dwukrotnie otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, prośby kierowane są nadal. Potrzebne są nam pilnie trzy ambulanse. Jeden ambulans kosztuje ok. 200 tys. zł (z wyposażeniem podstawowym,bez sprzętu medycznego). Po raz kolejny zwracamy się też o pomoc do samorządów o partycypację w kosztach. Zgodnie z obietnicą Starostwo wygospodaruje na ten cel kwotę 70 tys. zł. Pomoc obiecali też Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrzowie Redy i Rumi oraz Wójtowie Gmin Wejherowskich. Deklaracje pisemne szpital otrzymał od przedstawicieli samorządów z Gniewina, Szemuda, Gminy Wejherowo i Miast Redy i Rumi. 

     

Finalizacja zakupów unijnych.Dnia 10 maja br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca sprzętu medycznego współfinansowego ze środków Unii Europejskiej. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakupiono bronchofiberoskop, duodenofiberoskop, kolonofiberoskop, aparat usg z dopplerem i mammograf, o łącznej wartości 1,2 mln. zł. Sprzęt medyczny finansowany jest w 75% ze środków unijnych.     

 

Dyplomy na Dzień Pielęgniarki i Położnej. Dnia 17 maja br. w sali konferencyjnej nr 1 naszego szpitala odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uznaniowych dla Pielęgniarek i Położnych. W uroczystości uczestniczyły wszystkie Pielęgniarki i Położna Oddziałowe oraz 43 wyróżnione panie z zespołu pielęgniarskiego, typowane przez bezpośrednich przełożonych. Dyplomy wręczał Andrzej Zieleniewski - Dyrektor Naczelny Szpitala wraz z Bożeną Czepułkowską – Lekarzem Naczelnym oraz Blandyną Łubą – Naczelną Pielęgniarką.  Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy.

  

Złoty czepek dla naszej pielęgniarki. Dnia 26 maja br. w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni z okazji 15 – lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zorganizowaną uroczystość wręczenia złotego czepka pielęgniarskiego. Nagrodę tę otrzymała Pani Maria Witczak, Położna Oddziałowa Ginekologii i Położnictwa. Wręczono również dyplomy uznania za bardzo dobrą pracę w ochronie zdrowia i na rzecz samorządu naszym Pielęgniarkom – Elżbiecie Grünholz (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) i Małgorzacie Konkol (Blok Operacyjny).  

Życzymy dalszych sukcesów!Kwiecień/maj/czerwiec 2006


Strajki i referendum. Dnia 20 kwietnia br. Zakładowe Organizacje Związkowe wstąpiły w spór zbiorowy z pracodawcą, domagając się wzrostu wynagrodzeń o 30% w stosunku do stanu obecnego oraz przedstawienia realnego sposobu wzrostu wynagrodzeń o co najmniej 100% w stosunku do stanu na dzień 31.12.06 od 1.01.07r. W dniu 25.04.2006r. rozpoczęto rokowania, które zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Kolejnym etapem rozwiązywania sporu było referendum (4, 5 i 8 maja). Na 1003 osoby, 658 osób zagłosowało TAK, 6 osób zagłosowało NIE. Referendum jest ważne. 

W dniach 7 kwietnia i 10 maja odbyły się na terenie szpitala akcje protestacyjne polegające na korzystaniu w tych dniach przez lekarzy z urlopu na żądanie. Oddziały pracowały w trybie tzw. dyżurowym. Planowe badania i zabiegi zostały przesunięte na inny termin. Dnia 12 czerwca br. odbyły się mediacje pomiędzy stronami sporu zbiorowego z udziałem mediatora zewnętrznego. Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń nie zostało osiągnięte, a prowadzone mediacje zakończyły się podpisaniem kolejnego protokołu rozbieżności. Dnia 14 czerwca 2006r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostało podpisane Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji podwyżki wynagrodzeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Województwa Pomorskiego. 

W ślad za tym, w dniu 16.06.2006r. odbyło się kolejne spotkanie Dyrektora Szpitala z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, które zaakceptowały zawarte z Gdańsku Porozumienie i tym samym zaplanowany na dzień 19 czerwca 2006 strajk został zawieszony. 

 


Kwiecień 2006


Pomorska Wiosna Ortopedyczna (Rowy k. Ustki).Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego szpitala już po raz kolejny był współorganizatorem konferencji naukowej lekarzy ortopedów (6-9.04.06). Tegoroczne spotkanie miało charakter wyjątkowy, ponieważ uczestniczyły w nim również instrumentariuszki ortopedyczne. Zorganizowano dla nich warsztaty szkoleniowe. Zawiązano również Towarzystwo Instrumentariuszek Ortopedycznych. W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób, w tym 50 instrumentariuszek z całego kraju. 

 

Międzynarodowy Dzień Służby Zdrowia. W sali konferencyjnej naszego szpitala dnia 6 kwietnia dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J.Korczaka w Wejherowie przygotowały dla naszych pracowników uroczystość.Radosne występy, piosenki i tańce z przyjemnością obserwowali pracownicy naszego szpitala.     

 

Konferencja II Jak stworzyć i rozwijać ośrodek laparoskopowy. W dniach 20-21 kwietnia br. odbyła się kolejna konferencja naukowa poświęcona operacjom laparoskopowym. Głównym organizatorem spotkania był Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej naszego szpitala. Sympozjum miało miejsce w Teatrze Muzycznym im. J. Baduszkowej w Gdyni. W trakcie konferencji odbyły się transmisje sześciu operacji laparoskopowych z naszego Bloku Operacyjnego oraz teletransmisja z Francji. W telekonferencji brało udział ok. 300 osób, gości z kraju i zagranicy. Rozmawiali na temat różnych aspektów chirurgii małoinwazyjnej, dyskutowali o dalszym rozwoju chirurgii laparoskopowej w Polsce. 

 

Oddział Neonatologii – dary od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Oddział otrzymał 28 kwietnia br. stanowisko resuscytacyjne otwarte (marki Dutchmed) z  wyposażeniem: CPAP donosowy, lampa do fototeriapii, pulsoksymetr, laryngoskop oraz ssak. 

 

Działalność stomatologiczna. W budynku D Poradni Specjalistycznych funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny. Właścicielem gabinetu jest dr Lilia Obrocka, która wydzierżawiła na ten cel pomieszczenia 1024 i 1025. 

 

Sklep medyczny. Odbyło się postępowanie przetargowe na dzierżawę powierzchni pod sklep medyczny. Sklep usytuowany będzie w budynku D Poradni Specjalistycznych, gdzie wyznaczone zostało miejsce do zabudowy. Niebawem pacjenci będą mogli na miejscu zakupić sprzęt medyczny potrzebny do kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym.     

 

Izba Przyjęć Planowych.Od połowy kwietnia br. w naszym szpitalu funkcjonuje Izba Przyjęć Planowych – wydzielono planowe przyjęcia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pacjenci przyjmowani są na planowe hospitalizacje do oddziałów zabiegowych w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach. Opiekę medyczną zabezpieczają pielęgniarki z SOR i lekarze z odpowiednich oddziałów szpitalnych. Dzięki funkcjonowaniu Izby zminimalizowano czas oczekiwania pacjentów.     

 

Remont części administracyjno – socjalnej Neurologia – Urologia. Remont rozpoczął się w połowie kwietnia br., a zakończony został w połowie czerwca br. Wyremontowano sekretariaty, gabinety lekarskie, część socjalną, część głównego holu wraz z sanitariatem. Utworzono również salę konferencyjną. Środki finansowe na realizację remontu pochodziły po części od sponsorów, po części zaś ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Oddziałów Urologii oraz Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Oddziału Neurologii.     

 


Marzec 2006


Rozpoczęcie wdrażania ISO.Po kilkumiesięcznych przygotowaniach (szkolenia, procedury przetargowe) rozpoczęliśmy wdrażanie norm ISO 9001 – 2000. Wdrożenie norm ISO 9001 – 2000 pozwoli nam przede wszystkim na uporządkowanie i dopracowanie procedur wykorzystywanych w codziennej pracy, a w przyszłości mamy nadzieję na kontraktację usług medycznych o zwiększonych stawkach za pakiet proceduralny. Luty 2006


Otwarcie baru restauracyjnego.Na terenie szpitala funkcjonuje bar restauracyjny, którego właścicielem jest firma Państwa E.K.Kukowskich, właścicieli Hotelu Murat. Uroczyste otwarcie baru restauracyjnego nastąpiło dnia 13 lutego br. Nasi pracownicy, pacjenci oraz ich bliscy mogą teraz w miłej atmosferze korzystać ze smacznych posiłków. Styczeń 2006


Likwidacja Oddziału Paliatywno – Hospicyjnego i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. 

Sprywatyzowany Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Z powodu braku rentowność przestały działać w naszej strukturze OP-H i ZP-O. Od początku roku 2006 na terenie naszego szpitala funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy na bazie pomieszczeń OP-H i ZP-O. Usługi medyczne placówki zakontraktowano na 20 łóżek. Średni czas pobytu pacjenta od 1 do 6 miesięcy. Podczas pobytu w ZOL-u pacjent ma opiekę medyczną finansowaną z NFZ, natomiast pokrywa we własnym zakresie koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zakładem kieruje Pani Ewa Markowska. Opiekę medyczną zabezpiecza kadra: pielęgniarki, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, logopeda i lekarz internista. 

Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką pielęgnacyjną wraz z kontynuacją leczenia, osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta w Zakładzie ma charakter okresowy. 

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii