r. Imieniny:
A A A

Gazetka Szpitalna - Kalendarium


 


Grudzień 2004
 

 

Fundacja Jerzego Owsiaka: Oddział Pediatrii otrzymał aparat ekg, ssaki, aparat do pomiaru RR, inhalatory ciśnieniowe - personel oddziału oczekuje na kardiomonitor i pulsoksymetr.

 

AiIT: finalizacja zakupu aparatu rtg przyłóżkowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Urologia: rozpoczął się remont w oddziale - I etap modernizacji oddziału: wyremontowano już m.in.: holl, dwie sale chorych z węzłami sanitarnymi; fundusze pozyskał ordynator oddziału ze swoim zespołem lekarzy od władz samorządwych i prywatnych sponsorów (II etap planowany jest na czerwiec 2005).

 

Oddział Ginekologii i Położnictwa: wykonano prace modernizacyjne w oddziale dzięki inicjatywie personelu oddziału i sponsorom. Trakt Porodowo-Operacyjny: rozpoczynamy przez wiele lat oczekiwany remont.

 

ZDO: Finalizacja zakupu mammografu - dzięki staraniom pracowników i porozumieniu władz samorządowych możliwe znowu będzie w nowym roku wykonywanie badań piersi.

 

Nowe kontrakty na 2005 rok - m.in. powstanie Poradnia Profilaktyki Schorzeń Piersi, wznowi działalność Dzienny Oddział Dermatologii.
Listopad-grudzień 2004 

 

Dary/ zakupy sponsorowane: 
dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej ze Szwajcarii(narzędzia chirurgiczne, bielizna) 
Aparat ekg dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
Aparat ekg do Karetki R 
Myjka ultradźwiękowa dla Pracowni Endoskopowej 
Drugi rejestrator do aparatu Holtera (Kardiologia)

 

Karetki W i R: Prace nad modernizacją pomieszczeń socjalnych dla zespołów wyjazdowych W i R po dawnej Bakteriologii; prace modernizacyjne w garażach dla karetek W i R 

Listopad 2004 

 

XXII Światowy Kongres Endourologii SWL w Mombaju (d. Bombaju). Towarzystwo Endourologii i SWL (NY) gościło 3500 urologów z całego świata, w tym 3 osoby z Polski (2 z Bygdoszczy i 1 z Wejherowa). Dr Marek Roslan, Ordynator Odziału Urologii naszego szpitala prezentował prace (jedyne z Polski) dotyczące wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - powikłań i wyników leczenia metodą TVT oraz doniesień wstępnych o wynikach leczenia łagodnego rozrostu stercza nowatorską metodą RFITT (tomoablacja gruczolaka sondą doprowadzającą prąd o wysokiej częstotliwości). Doświadczenia wymienione z lekarzami podczas kongresu utwierdziły mnie w przekonaniu, że zmierzamy we właściwym kierunku - powiedział dr Roslan - nasza praca przynosi wymierne efekty. 
Gratulacje dla zespołu urologów! 

Październik 2004 

 

Goście z WHO - Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy już po raz czwarty prezentował swoją pracę przedstawicielom krajów Europy i byłego Związku Radzieckiego.

 

Ortopedia: Zakończył się remont sali rehabilitacyjnej w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, dzięki inicjatywie personelu oddziału i sponsorom.

 

Oddział Ginekologii i Położnictwa: dzięki zaangażowaniu Położnych i Lekarzy w sprzedaż cegiełek NFOZ (od września 2003) oddział pozyskał nowoczesne, wygodne łóżko porodowe i stolik noworodkowy z wagą na Trakt Porodowy. 

Serdeczne podziękowania za poświęcony czas w prowadzenie Szkoły Rodzenia i zaangażowaniew sprzedaż cegiełek składa 
Dyrekcja Szpitala 

Wrzesień- listopad 2004 

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej: personel ZDO realizował program profilaktyczny "Profilaktyka schorzeń sutka" II etap: rocznik 1969, zaproszono 263 osoby 

Dziękujemy za realizację programu Współpracownikomz Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
Dyrekcja SzpitalaOddział Chorób Płuc i Gruźlicy: personel oddziału realizował program profilaktyczny "Zdrowe serce sprzymierzeńcem" II etap: rocznik 1954, 683 osoby zaproszone na badania 

Składamy serdeczne podziękowania Pielęgniarkom i Lekarzom z Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Współpracownikom z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej za pracę włożoną w realizację programu 
Dyrekcja Szpitala


 

Wrzesień 2004 

 

Oddział Kardiologii: Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia ECHO - powstały dzięki sponsorom, zaangażowaniu personelu oddziału i pracowników Działu Technicznego w zaadaptowanych pomieszczeniach po dawnych kuchenkach oddziałowych.

 

IV Festyn Rodzinny Pielęgniarek i Położnych w Amfiteatrze Parku im. A. Majkowskiego w naszym mieście - Dyrekcja Szpitala objęła patronat honorowy nad imprezą. Gratulujemy Danucie Pielowskiej głównej wygranej w dorocznej loterii fantowej dla pielęgniarek i położnych.


Organizatorem festynu była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Festyn był częścią imprezy "Pożegnanie lata", organizowanej przez Wejherowskie Centrum Kultury. Podczas Festynu miały miejsce liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych - zawody, zabawy i konkursy - m.in.: rozgrywki piłki nożnej między reprezentacjami pomorskich szpitali (nasza reprezentacja - III miejsce); konkurs wiedzy o naszym Szpitalu; konkurs plastyczny "Laurka dla Pacjenta" oraz konkurs dla VIP-ów na najlepszą sałatkę i wiele innych zabaw oraz konkursów sprawnościowych - indywidualnych i zespołowych. W "sałatkowym" konkursie I miejsce wywalczył dyrektor NFZ, wykazując się wyśmienitym wyczuciem kulinarnym przy doborze składników do sałatki. Obok zabaw przygotownych przez Szpitali OIPiP w Gdańsku na terenie Parku miały miejsce jeszcze inne atrakcje przygotowane przez: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję, Wojsko, Zespół Szkół Medycznych oraz sponsorów imprezy. 


 

Sierpień 2004 

 

Neurologia: dzięki staraniom personelu i programowi Polcard oddział pozyskał kardiomonitor, aparat ekg, pompę infuzyjną i dwa wysokiej klasy ssaki elektryczne.

 

Kardiologia: zakupiono osiem kardiomonitorów i centralę dla INK - program Polcard umożliwił wprowadzenie nowoczesnego systemu monitorującego pracę serca pacjentów wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego;Zakupiono nowy aparatu ECHO (Polcard). 

 

Lipiec 2004 

 

System Telewizji Szpitalnej: finalizacja - pół roku trwały prace nad montażem Systemu Telewizji Szpitalnej. Odbiorniki TV (ze słuchawkami przyłóżkowymi i aparatami wrzutowymi na monety) zlokalizowane są w wyznaczonych salach. Nasi pacjenci mogą oglądać TV i Mszę Św. odprawianą w szpitalnej Kaplicy. Oddziały hospitalizujące dzieci otrzymały telewizory w darze bez wrzutników, do bezpłatnej eksploatacji.

 

Internet: Dzięki instalacji STS Szpital uzyskał dodatkowo możliwość bezpłatnego dostępu do sieci internetowej na 55 stanowiskach pracy.
 

Grudzień 2003-czerwiec 2004 Realizacja programu profilaktycznego I etap - Zdrowe serce sprzymierzeńcem

 

Od 1 grudnia 2003 wspólnie z Prezydentem Miasta Wejherowa realizowaliśmy pierwszy etap programu profilaktycznego "Zdrowe serce sprzymierzeńcem", który zakładał wczesne wykrywanie zagrożeń kardiologicznych (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna i zawał serca). Obejmował on mieszkańców naszego miasta ur. w 1953 i 1963 roku. Badania prowadzone były w Izbie Przyjęć Oddziłu Chorób Płuc Szpitala w soboty i niedziele. Przebadaliśmy do tej pory ok. 550 osób. 

Składamy serdeczne podziękowania Pielęgniarkom i Lekarzom z Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy za pracę włożoną w realizację programu - Dyrekcja Szpitala
 

Realizacja programu profilaktycznego I etap - Profilaktyka schorzeń sutka

 

Od 1 grudnia 2003 wspólnie z Prezydentem Miasta Wejherowa realizowaliśmy pierwszy etap programu "Profilaktyka schorzeń sutka", który zakładał wczesne wykrywanie zagrożenia związanego z ryzykiem zachorowania na raka piersi. Programem objętych było prawie 600 kobiet. Badania prowadzane były w Pracowni Badań USG, Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W większości takie badania pacjentki miały wykonywane po raz pierwszy -mówi dr Dorota Socha - Korybalska - okresowa kontrola piersi to bardzo cenne badania. Program obejmował m.in. badanie fizykalne piersi i dołów pachowych, usg piersi, edukację profilaczną, naukę samobadania piersi, pacjentki otrzymały dalsze zalecenia. Były zadowolone - dzięki rejestracji i ustaleniu indywidualnych terminów badań uniknęły tłoku i długiego oczekiwania na badania. U dwóch pacjentek wykryto zmiany wymagające dlaszej diagnostyki - zostały one skierowane na biopsję. 

Dziękujemy za realizację programu Współpracownikom z Zakładu Diagnostyki Obrazoweji Pracowni Badań USG - Dyrekcja Szpitala. Dzięki realizacji programów pozyskujemy środki dla Szpitala
 

Maj 2004 


Uroczyste otwarcie Stacji Dializ

 

Stacja Dializ należy do International Nephrology Centers Poland Sp. z o.o. Powstała na terenie naszego szpitala jako dziwiąta taka inwestycja firmy INCP w Polsce. Nowe centrum dializowania ma na celu poprawę dostępności do dializ dla pacjentów z Województwa Pomorskiego, szczególnie z Powiatu Wejherowskiego (i Powiatu Puckiego w przyszłości). 
Obecnie istnieje na terenie stacji 9 w pełni wyposażonych stanowisk dializacyjnych dla dorosłych, w przyszłości liczba stanowisk ma wzrosnąć do 15. Stacja funkcjonuje w oparciu o kontrakt z NFZ jako NZOZ, co oznacza że pacjenci mogą korzystać ze świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, łącznie z zabezpieczeniem transportu sanitarnego. W ramach dializoterapii po zabiegu podaje się pacjentom erytropoetynę, hormon który leczy niedokrwistość. Możliwe jest również korzystanie z dializ odpłatnie w przypadku np. braku ubezpieczenia zdrowotnego. Usytuowanie stacji na terenie szpitala jest nieprzypadkowe, ponieważ świadczenia medyczne z zakresu dializoterapii wymagają zabezpieczenia szerszego zaplecza medycznego (np. badania laboratoryjne, badania diagnostyczne obrazowe, czy hospitalizacja). 
Stacją dializ i personelem (9 pielęgniarek i 2 pracowników gospodarczych) kieruje dr Teresa Nadolny. Stanowiska dializacyjne są nowoczesne, wyposażone w wysokiej jakości aparaty do dializ firmy Gambro, znajdują się w jednym pomieszczeniu, przy każdym jest tv z zestawem słuchawkowym - to bardzo ważne dla pacjenta, ponieważ każda dializa trwa od 3 do 5 godzin. Istnieje też osobne, wydzielone stanowisko dla pacjentów zakażonych wirusem wątroby typu B lub C. W budynku znajdują się szatnie dla kobiet i mężczyzn, toalety. Cały budynek przystosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych pacjentów. Stacja posiada własny punkt uzdatniania wody do dializ oraz swoją kotłownię. 
Przy Stacji Dializ utworzona została także Poradnia Nefrologiczna, która rozpoczęła swoją działalność już prawie rok temu - powiedziała dr Teresa Nadolny na konferencji prasowej- Głównym celem poradni jest leczenie zachowawcze zmierzające do zahamowania rozwoju niewydolności nerek oraz optymalne przygotowanie medyczne chorego w zakresie konieczności dializoterapii. Pacjenci są dializowani od początku lipca. Stacja dializ, przy pełnym wykorzystaniu, będzie mogła przyjąć nawet 90 chorych. Stacja obejmuje realizację programu przewlekłych dializ i w razie potrzeby także dializ ostrych. Szpital oprócz podniesienia swej rangi jako ośrodka wielospecjalistycznego pozyska część środków na zakup mammografu, aparat do dializoterapii oraz środki z tytułu dzierżawy i wykonywanych badań diagnostycznych.
 

Maj/lipiec 2004 

 

Zgodnie z umową z dnia 6 maja 2004 z firmą Ceims Pol-TV Sp. z o.o. rozpoczęto montaż Systemu Telewizji Szpitalnej (nieodplatnie). Nasi pacjenci będą mieli możliwość oglądania programów TV nie wychodząc z sali. Dzięki systemowi możliwe bedzie też oglądanie Mszy Św. odprawianej w szpitalnej Kaplicy. Odbiorniki TV (ze słuchawkami przyłóżkowymi i aparatami wrzutowymi na monety) zlokalizowane są tylko w niektórych salach. Czas pokaże czy trafią do wszystkich sal szpitalnych. Pozyskaliśmy także 35 bezpłatnych telewizorów dla hospitalizowanych dzieci. Dzięki instalacji STS Szpital uzyskał dodatkowo możliwość bezpłatnego dostępu do sieci internetowej (55 stanowisk), co jest dla nas bardzo ważne.
 

Czerwiec 2004 

 

Nowe oprogramowanie w laboratorium szpitalnym. Nowa wersja programu CENTRUM firmy Marcel usprawni pracę personelu w Zakladzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Oprogramowanie jest w trakcie wdrażania. To dla nas duże udogodnienie - dane pacjenta zarejestrowanego będą przesyłane do analizatorów (do pracowni ogólnej, hematologii i biochemicznej). W przyszłości ułatwi to przekazywanie danych laboratoryjnych do Oddziałów Szpitalnych i zleceniodawców zewnętrznych.
 

Maj 2004 

 

Konferencja prasowa Oddziału Położnictwa i Ginekologii

 

Na konferencji prasowej dr Krzysztof Maciejewski, Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa dokonał prezentacji swojego oddziału. Oprócz działalności klinicznej, struktury, wyposażenia i organizacji pracy w oddziale, przedstawił również własne plany na przyszłość dotyczące nie tylko oddziału, ale również promocji i profilaktyki zdrowia kobiet z Powiatu Wejherowskiego. 
Z inicjatywy dr K. Maciejewskiego powstało stowarzyszenie "Ad Operam" (organizacja pożytku publicznego). Czlonkowie stowarzyszenia realizują następujące cele: (1) udzielanie pomocy oraz działania na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala i innych ośrodków zajmujących się promocją i ochroną zdrowia kobiet; (2) prowadzenie działalności naukowej i naukowo - badawczej związanej z ginekologią i położnictwem; (3) propagowanie naturalnych i ekologicznych metod postępowania w ciąży, podczas porodu i połogu oraz upowszechnianie karmienia piersią; (4) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, (5) rehabilitacja zawodowa i społeczna kobiet. Jedną z akcji w ramach stowarzyszenia była biała sobota, która miała miejce 6 czerwca w Ośrodku Zdrowia w Łęczycach, podczas której lekarze specjaliści udzielali bezpłatnie porad lekarskich w zakresie profilaktyki chorób kobiecych. Udostępniono bezpłatne badania profilaktyczne: badanie cytologiczne; USG ginekologiczne; konsultacje specjalisty ginekologa oraz badanie piersi (też nauka samobadania piersi u kobiet i dziewcząt). Kolejna biała sobota odbyła się w 26 czerwca w Gościcinie. Ze względu na trudną dostępność do lekarza ginekologa planowane jest kontynuowanie akcji w innych ośrodkach zdrowia Powiatu Wejherowskiego.
 

Marzec 2004


"Telefon do Mamy" Oddział Pediatrii

 

"Telefon do Mamy" to akcja zorganizowana przez Telekomunikacę Polską. Celem akcji jest stworzenie warunków komunikowania się z rodzicam najmłodszym pacjentom. W łatwo dostępnym miejscu w Oddziale Pediatrii umieszczone zostały telefony, z których każde dziecko może samodzielnie rozmawiać ze swoimi rodzicami. W ramach programu "Telekomunikacja Polska Dzieciom" przekazane zostały małym pacjentom, oprócz kolorowych aparatów telefonicznych, bezpłatne karty do aparatów. Dzięki temu dzieci hospitalizowane w naszym szpitalu mają łatwiejszy kontakt z rodzicami, co jest bardzo istotne zwłaszcza wtedy, gdy rodzice nie mogą często odwiedzać swoich pociech. Uważam, że to bardzo cenna inicjatywa - mówi Wanda Czerska-Hladny, Ordynator Oddziału Pediatrii - dzieci mogą korzystać z telefonu w uzasadnionych przypadkach. Kartę telefoniczną dziecko otrzymuje od Pielęgniarki Oddziałowej. Dwa aparaty telefoniczne stoją w dostępnych miejscach i są łatwe w obsłudze.
 

Styczeń/luty 2004


Finalizacja akcji "Szpital z sercem" Oddział Chirurgii Dziecięcej

 

Jeszcze we wrześniu ub. roku szpital przystąpił do akcji "Szpital z sercem" organizowanej przez Telekomunikację Polską, pod patronatem "Gazety Wyborczej" i miesięcznika "Dziecko" . W ramach akcji możliwe było składanie wniosków o przyznanie pieniedzy na poprawę kontaktów dzieci z rodzicami - mówi Marcin Ulasiński Ordynator Oddziału - otrzymaliśmy darowiznę celową na przygotowanie kompleksu socjalno-sanitarnego, co umożliwia lepsze warunki pobytu dzieci hospitalizowanych w oddziale i kontakt naszych najmłodszych pacjentów z rodzicami - zmniejszenie stresu wynikającego z pobytu dziecka w szpitalu. W ramach akcji oddział otrzymał 15tys.zł. na ten konkretny cel, a dzięki pomocy innych sponsorów udało się kompleksowo wyremontować węzeł sanitarny.

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii